Kategorier
Nyhedsbrev

TABA nyhedsbrev 22. juni 2020

Da vi cirka er halvvejs inde i et nyt bestyrelsesår, tænker vi, at det er på sin plads at sende en lille ”status” til jer alle.

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen haft mange opgaver/projekter, der har både skulle koordineres, sættes i gang og undersøges. Det har taget meget tid, og tager stadig meget tid. Her er et lille oprids af, hvad bestyrelsen har arbejdet med de sidste par måneder.

Projekter:

Nye vinduer + tag
Siden sidste generalforsamling har vi været i dialog med entreprenør, kommune, rådgivningsselskab og advokat for at sikre, at projektet allerede fra begyndelsen kører på skinner. Det betyder også, at projektet ikke er igangsat endnu, og vi ved endnu ikke, hvornår igangsættelsen sker.

Vi håber og ønsker, at vi kan få nye vinduer og tag til efteråret, men der er stadig meget, der skal falde på plads inden.

Altaner
Processen med altaner er gået i gang og kontrakten er underskrevet. Vores ansøgning om altanopsætning ligger lige nu til godkendelse hos kommunen. Det betyder også, at processen på nuværende tidspunkt er ude af vores hænder, og vi kan kun afvente godkendelse, og svartiden hos kommunen er lige nu ikke den hurtigste.

Fordi første prioritet er nye vinduer + tag, forventer vi ikke en igangsættelse af altanprojektet før foråret 2021.

Blackstone-loven
Bestyrelsen har fulgt med i dialogen om Blackstone-loven, og vi følger udviklingen tæt. Indtil videre betyder det, at vi i disse uger er i gang med at indhente valuarvurdering på andelsforeningen medtaget nye vinduer, tag og altaner.

HUSK!!! Ekstraordinær generalforsamling d. 9 juli.

Fordi vi netop nu er i gang med at hjemtage lån til renovering af vinduer + tag samt til altaner, indkalder vi alle andelshavere til en ekstraordinær generalforsamling.

På mødet skal vi godkende lånet og lånebetingelserne for andelsforeningen til de forskellige projekter. Beløbet er lidt højere end tidligere fremlagte beløb på sidste generalforsamling, så vi er nødt til at afholde den ekstraordinære forsamling. Vi sender bilag og dokumenter samt en officiel indkaldelse til mødet ud i slutningen af juni.

Taba Andelsforening – et sted for alle

Med den overskrift vil vi gerne understrege, at vores andelsforening i høj grad er (og altid har været) drevet af medmenneskelighed, frivillighed og engagement. Det betyder, at vi hjælper hinanden og bor i foreningen som ejere af en ”andel af foreningen”.

Fra bestyrelsens side vil vi gerne pointere, at vi i bestyrelsen kun er 5 medlemmer, og vi er med i bestyrelsen som frivillige kræfter. Vi har på nuværende tidspunkt rigtig mange store projekter, der kræver vores opmærksomhed, og det tager vores fokus fra hverdagsdrift i foreningen.

Vi opfordrer på det stærkeste at tage del af de daglige udfordringer, hvis de opstår, frem for at gå til bestyrelsen i første omgang.

Det kan for eksempel være: Hvis du opdager rotter i gården, så kan du godt kontakte kommunen og orientere bagefter. Hvis du oplever indbrud i opgangen, kontakt politiet og orienter om det.

Vi skal hjælpe hinanden, og som andelshavere har vi alle en andel i at løfte denne andelsforening til at være et sted for os alle.

Ny arbejdsdag efter sommerferien

Vi blev af gode Corona-grunde nødt til at aflyse vores arbejdsweekend i foråret, men det skal ikke afholde os for at sætte en ny weekend af til en grundig og gennemgående oprydning af kælderen. Datoen er ikke fastlagt endnu, men det bliver med stor sandsynlighed en weekend i august eller september.

I vil få mere information i løbet af juli.

Retningslinjer for gården

Sommeren er endelig kommet over os. Det er så dejligt at se, at gården bliver brugt, og endnu flere af os er begynder at tage den i brug.

I forbindelse med sommeren og mere aktivitet i gården, har vi fra bestyrelsens side udstukket nogle retningslinjer for brug af gården, så der er plads til os alle, både inden- og udenfor.

  • Husk at gården er lyt. Alle kan hører alt, der kommer fra gården. Larm og støj er derfor ikke tilladt før 8 og efter 22 – (larm og støj defineres som tungt arbejde udenfor foreningsregi, større sammenkomster og højlydt leg)
  • Ryd op efter dig selv hver dag. Gården er for alle, og da pladsen er trang, må vi give plads til hinanden. Hvis vi ønsker at stille et projekt op i en periode – en grill, et bassin, et arbejdsprojekt – skal foreningen orienteres inden. Ellers er reglen, at alt skal være ryddet op, når dagen er omme. Der er sat en kasse frem til legetøj
  • Tørrer man tøj, må man gerne fjerne det når det er tørt, og sørge for at stativet er slået ned efter endt brug da det er med til at skabe lidt mere rum i vores lille gård.
  • Cykler der ikke bruges ugentligt, stilles i kælderen. Vi arbejder på en oprydning af cykelskuret, nærmere information følger.
  • Giv lidt afstand til vinduerne i stuelejlighederne. Hold gerne leg og middagsselskab væk fra vinduerne, så der er lidt privatliv til dem i stuen.

Ovenstående retningslinjer er en rettesnor til alle, som vi håber foreningen vil bakke op om. Vi forventer at have en ”dette er god gårdskik” klar til godkendelse til næste generalforsamling – derfor hører vi gerne fra dig, hvis du har ideer, kommentarer eller lignende.

Formelle kommunikationsveje:

Som sidste lille understregning i denne mail, vil vi gerne skitsere de officielle kommunikationsveje til bestyrelsen og foreningen.

Bestyrelsen:

Hvis du har et spørgsmål eller skal informere bestyrelsen om noget, skal det altid gå igennem tabaandel@gmail.com. Det er den officielle og eneste måde, bestyrelsen kan blive kontaktet på. Vi besvarer din mail, så snart vi har et ledigt minut til at lave bestyrelsesarbejde.

Foreningen:

Skriv en fællesmail ud eller hæng en seddel op på opslagstavlen. Ikke alle andelshavere har Facebook, så du kan ikke være sikker på, at alle er informeret med et opslag på Facebook. Hvis du skal være sikker på, at alle ser det, skal du sende en fællesmail.

De bedste sommerhilsner

Din bestyrelse

Thomas, Janus, Patrick, Johan og Sofie (suppleanter: Thomas og HC)